بخشنامه امور مالی دانشگاه فرهنگیان

به استناد تبصره ذیل ماده (6 ) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، در اجرای بند 18 مصوبه اولین جلسه هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 24/04/91 و بنا به موافقت (جناب آقای دکتر فانی ) مقام عالی وزارت در جلسه مورخ 11/08/92 در خصوص کسر 45 درصد از حقوق و مزایای دانشجو معلمان مقطع کارشناسی پیوسته، مقرر شد ادارت کل آموزش و پرورش استان ها پس از ابلاغ بخشنامه مربوطه از سوی وزارت آموزش و پرورش، نسبت به کسر 45 درصد از حقوق و مزایای دانشجویان به صورت ذیل اقدام نمایند:

1-کسر (45 ) چهل وپنج درصد از حقوق و مزایای دانشجویانی که به طور تمام وقت از کلیه امکانات شبانه روزی و خوابگاهی استفاده می نمایند.

2- از آنجا که دانشگاه فرهنگیان مرکزی پیگیری اخذ مجوز ارائه تخفیف از مراجع ذیصلاح را برای دانشجویان متاهل، سرپرست خانوار، نخبه و رتبه های برتر در دستور کار قرارداده است لذا ترتیبی اتخاذ گردیده که دانشجویان محترم  می توانند جهت تنظیم و تکمیل فرم مربوطه به واحد امور مالی پردیس مراجعه نمایند.

تذکر:

دانشجوی نخبه و ممتاز، طبق مفاد ماده (1 ) آئین نامه "تسهیلات آموزشی دانشجویان ممتاز مصوب  05/11/77 شورای هدایت استعداد های درخشان در آموزش عالی " شامل گروه های زیر می باشد.

1-برگزیدگان گروه های پنج گانه آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور.

2-برگزیدگان المپیاد علمی دانش آموزی کشور با تأیید وزارت آموزش و پرورش.

3-برگزیدگان جشنواره خوارزمی و دانشجویان مبتکر با تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.

4- قاریان ممتاز کشوری و حافظان کل قرآن کریم که به تأیید سازمان اوقاف وامور خیریه رسیده باشد.

5- دانشجویان نخبه به شرط داشتن معرفی نامه از بنیاد علمی نخبگان.

6-قهرمانان ورزشی ملی به تأیید مراجع ذیصلاح مربوطه.

7-دانشجویان برتر شامل 5 نفر اول در هرپردیس و مراکز تابعه برحسب معدل درسی می باشد.

 


| شناسه مطلب: 8435

تعداد بازدید: 3640 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران