معاونت آموزشی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن تماس
فاطمه حسین آبادی معاون امور آموزشی، فرهنگی و پژوهشی 112  
اطهره ذبیحی کارشناس مسئول امور فرهنگی و اجتماعی 105  
ساره مازندرانی کارشناس مسئول امور آموزش و تحصیلات تکمیلی 120  
الهام صادقی کارشناس آموزش (گروه آموزشی) 120  
خدیجه شریعتی کارشناس امور آموزش 119  
ثمره نوبری امین کارشناس پژوهش 105  
عادله فخاری سعادت کارشناس (کتابداری و پژوهش) 122  

 


| شناسه مطلب: 24652

تعداد بازدید: 3413 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران