معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی تلفن تماس
ابوذر درویشی معاون توسعه منابع و امور دانشجویی 111 01732361469
الهه کیاء کارشناس مسئول امور دانشجویی و تربیت بدنی 110 01732357044
عبدالحسین شفائی کارشناس طرح، برنامه و بودجه 118 01732365147
محمد ناسوتی کارشناس امور پشتیبانی و رفاه 115 01732225149
محمدعلی گنجعلی انباردار 114  
پروین مهاجری سرپرست شبانه روزی 117 01732334099
اعظم السادات علوی سرپرست شبانه روزی 117 01732334099
نرگس خاتون حسینی سرپرست شبانه روزی 117 01732334099
نیره طاهری نژاد تغذیه، بهداشت و سلامت 121 01732362910

 


| شناسه مطلب: 24635

تعداد بازدید: 2970 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران