جاذبه های استان گلستان

لیست جاذبه گردشگری شهرستان گرگان :

۱- کاخ موزه گرگان                                  (  کاخ موزه گرگان   )                                          

2- مدرسه عمادیه

3- امامزاده نور

4- مسجد جامع گرگان

5- پارک جنگلی النگدره 

6- جنگل رنگو

7- جنگل شصت کلا

8- باران کوه

9- آبشار دوقلوی زیارت

10- آبگرم زیارت

11- تورنگ تپه

12- پارک جنگلی ناهار خوران

13- پارک جنگلی قرق

14- روستای زیارت

15- ارتفاعات هزار پیچ

17- کارونسرای قزلق

18- روستای چهار باغ  

۱۹- موزه صنایع دستی گرگان (مجموعه امیرلطیفی)

شهرستان گنبد کاوس :

1-برج جهانی  گنبد کاووس

2  - بقعه دانشمند

3- امامزاده یحیی بن زید

4- خرابه های شهر جرجان

5- میدان سوار کاری اسبدوانی

6- سد گلستان

7- بازارچه مرزی اینچه برون

8- تالابهای آلماگل،آلاگل،آجی گل

9- یاریم تپه 

۱۰-و...

 شهرستان مینودشت :   

                                                      

                                               ( جاده گلستان )

                                                      

 1-آبشار لوه

2-قلعه بوقوتو

3-چشمه لال

4-آبشار گلستان

5-زیارتگاه پیربخش

6-غار کیارام

7-پارک ملی گلستان

8-پارک و جنگل باقرآباد

9-پارک جنگلی چهل چای یا آق چشمه

10-موزه حیات وحش پارک ملی

 11-موزه تاریخ طبیعی پارک ملی  

شهرستان بندرترکمن :

 ۱۱

۱- جزیره  آشوراده                                          آشوراده

2- تالاب گمیشان

3- اسکله بندرترکمن

4- پادگان روسها

5- قدمگاه بهاء الدین نقش بندی  

شهرستان علی آباد کتول :

1- آبشار کبودوال

2- جنگل زرین گل

3- امامزاده الازمن

4- امامزاده ساور کلاته

5- امامزاده معصوم آباد

6-امامزاده های ماهیان،گنو،زیلان،آخران

7- روستای سیامرز کوه

8- روستای افراتخته

9- ذخیره گاه جنگلی افراتخته

10- ذخیره گاه جنگلی سورکش

11- روستای سیارودبار

12- آسیاب قدیمی

   شهرستان آق قلا :

     

1- پل آق قلا

2- سد وشمگیر

3- تالاب اینچه

4-گل فشانهای قارنیارق،  اینچه،نفتیجه

5- دیوار تاریخی گرگان  

شهرستان کلاله  :

1-زیارتگاه خالدنبی                                     خالد نبی

2-چشمه زاو

3-چشمه آق سو

4-مدرسه و مسجد کریم ایشان

5-زیارتگاه امام زاده عبدالله

6-آرامگاه مختوم قلی فراغی  

 شهرستان بندرگز:

1- اسکله بندرگز                                  (  اسکله بندر گز )

2- جنگل قل قلی

3- جنگل باغو

4- فانوس دریایی

5- چشمه قل قلی

6- جر کلباد

7- امامزاده حبیب الله  

  شهرستان کردکوی :

۱--آبشار دو آب                                             ( جهان نما)

2- امامزاده روشن آب

3- امامزاده چهار کوه

4- امامزاده هزار منزل

5- امامزاده النگ

6- میل رادکان

7- جاده و پلهای شاه عباسی

8- پارک جنگلی امام رضا (ع)

9- دهکده توریستی درازنو

10-دهکده توریستی جهان نما

11-غار گنج خانه

12- غار جهان نما

13- دهکده رادکان و کنداب

14- دیوار و شهر تاریخی تمیشه   

شهرستان آزادشهر :

 1- آق امام

2- پارک شهر

 شهرستان رامیان  :

1- چشمه نیلبرگ                                          گل رامیان

2- چشمه سید کلاته

3- چشمه گل رامیان

4-ارتفاعات قله ماران

5-آبشار شیر آباد

6-غار شیر آباد

7-گل رامیان

8-پارک جنگلی دلند


| شناسه مطلب: 14976

تعداد بازدید: 3406 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران